Bandpass-kotelo

Suljettu ja refleksi-bandpass-kotelo

Bandpass- eli kaistanpäästökotelot olivat muutamia vuosia sitten mielenkiinnon kohteena, mutta nykyään niitä tapaa harvemmin. Syynä ehkä huono maine "hifipiireissä". Nimitys kaistanpäästö tulee kotelon toistovasteelle tyypillisestä muodosta, joka on rajattu niin ala- kuin ylätaajuuksilta. Ylätaajuuksien suodatus tapahtuu elementin etupuolisessa refleksiviritteisessä kotelossa. Elementti on siis kotelon sisällä kahden kotelon välissä.

Bandpass-koteloita, ja muitakin koteloita kutsutaan myös nimityksillä 2., 3., 4…. asteen kotelot. Nimitys tulee kotelolle tyypillisestä toistovasteen vaimentumisen jyrkkyydestä, joka on verrannollinen jakosuodattimen jakojyrkkyyteen. Jokainen "aste" vastaa kuuden Desibelin vaimennusta oktaavia kohden eli 2.aste on -12dB, 3.aste –18dB, jne. Esimerkiksi suljettua koteloa kutsutaan 2.asteen koteloksi, koska sen vaste laskee jyrkkyydellä 12 Desibeliä/oktaavi. Refleksikotelo on 3.asteen, suljettu bandpass 4.asteen ja refleksi bandpass 6.asteen, Bandpass-koteloiden kohdalla lasketaan yhteen sekä ala- että ylätaajuuksien vaimentuminen.

Bandpass-kotelot jaetaan kahteen ryhmään: suljettuihin ja refleksi-bandbass-koteloihin. Suljetussa bandpass-kotelossa elementin toisella puolella on suljettu kotelo ja toisella refleksi. Refleksi-bandpass-kotelossa molemmat kotelot ovat refleksiviritteisiä. Molempiin pätevät osittain samat kriteerit ja ominaisuudet kuin tavallisiin suljettuihin ja refleksikoteloihin. Muutoin bandpass-koteloiden suunnittelu on monimutkaista ja valitettavan usein lopputulos ei ole paras mahdollinen. Tässä varmasti syy huonoon maineeseen. Parhaimmillaan bandpass-kotelosta saa todella tukevan potkun, suuren herkkyyden ja erinomaisen mekaanisen tehonkeston.

Bandpass-kotelon laskenta

Ohjelma laskee optimaalisen kotelon suljetulle bandpass-kotelolle (NORMAL). UPTUNED-valinnalla lasketaan hieman korkeampi viritystaajuus, jolloin yläbasso-alueelle saadaan lisää herkkyyttä ja subbasson toisto yhtyy paremmin muuhun äänialueeseen.

Eri tilavuuksia ja virityksiä voi kokeilla syöttämällä halutut arvot tietokentiin. Paina PIIRRÄ ja ohjelma laskee toistovasteen annetuilla arvoilla.

Muita koteloita

Bandpass-koteloista on edellä mainittujen lisäksi erilaisia muunnelmia. Mm. sellaisia, joissa refleksiputket johtavat kotelosta toiseen tai useammalla kuin kahdella kammiolla (kotelotilalla) toteutetut.

Lisäksi on olemassa koteloita passiivisäteilijällä (refleksiperiaate), transmissiolinjalla ja laskostetulla torvella. Oma lukunsa ovat ns. resistiiviset refleksikotelot ja vaimennetut free-air -asennukset. Vaihtoehtoja siis riittää.